twoje darmowe oferty nieruchomości
oferta nieruchomości: OB698
data dodania: 27-02-2020
wyświetleń: 866

sprzedam obiekt hotel/pensjonat       powierzchnia: 9 396,00 m2       cena: 3 500 000,00 PLN
miasto: Jelenia Góra       ulica: Nadrzeczna 1

GALERIA

zdjęcia oferty nieruchomości

OPIS OFERTY NIERUCHOMOŚCI

Starosta Jeleniogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Karpaczu przy ul. Nadrzecznej nr 1, w granicach działki nr 316/4 o pow. 0,6375 ha, obręb 0002,
Kw. nr JG1J/00000440/4
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wczasowym o charakterze wypoczynkowym o powierzchni użytkowej 2315,39 m2 wraz z łącznikiem i budynkiem kuchni oraz jadalni (zabudowania tworzą zwarty kompleks). Od strony północnej do zabudowań przylega obszerny parking utwardzony nawierzchnią betonową. W sąsiedztwie zlokalizowany jest budynek trafostacji oraz murowana osłona śmietnika. Północna część działki zagospodarowana jest jako teren zielony, z murkiem oporowym i utwardzoną ścieżką. Część południowa znacznie wypiętrzona w stosunku do zabudowań, również stanowi teren zielony z pojedynczymi drzewami i krzewami ozdobnymi.
Dane techniczne:
powierzchnia zabudowy – 971,70 m2
powierzchnia użytkowa (bez strychu) – 2154,12 m2
kubatura – 9396,00 m3
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza uchwalonym uchwałą Nr XXI/128/03 z dnia 11.12.2003 r. działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
 w znacznej części UT1 – o funkcji podstawowej tereny usług turystycznych i komercyjnych;
 w części na terenie TE – o funkcji podstawowej tereny infrastruktury technicznej – tereny urządzeń elektroenergetycznych.
Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze nakazał Starostwu Powiatowemu w Jeleniej Górze wykonanie w ustalonych terminach określonych obowiązków, pod względem technicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego. W związku z brakiem środków finansowych na wykonanie zaleceń prace te nie zostały wykonane w całości. Wykonano instalację hydrantów wewnętrznych w budynku oraz ekspertyzę techniczną do stanu ochrony przeciwpożarowej.
Cena wywoławcza – 3.500.000,00 zł. Wadium – 175.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2020 r. o godz. 1100.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 22 kwietnia 2020 r. na konto
nr 79 1560 0013 2972 6951 8000 0008 Getin Noble Bank S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby, o których mowa w art. 2 w związku z art. 14 ust 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej /Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418 ze zm./ zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią w terminie do dnia 22.04.2020 r. kserokopie potwierdzone za zgodność
z oryginałem zaświadczeń lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej dokonuje się w wysokości równej 20 % wartości tych nieruchomości.
Oryginał w/w dokumentów należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.
Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
Przetargi organizowane przez Starostę Jeleniogórskiego dostępne są w internecie pod adresem www.powiat.jeleniogorski.pl pod hasłem: przetargi.
Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15, pokój nr 202 lub telefonicznie (75) 64 73 222, 228.
Gorąco polecamy ofertę nieruchomości sprzedam obiekt hotel/pensjonat, 9 396,00 m2, 3 500 000,00 PLN, Jelenia Góra

firmy-usługi24.pl
nieruchomosci-komercyjne.info
nieruchomosci-bez-posrednikow.com.pl
Tanax Dystrybucja
Kardik
nieruchomosci-wynajem.com.pl
ogloszenia-nieruchomosci.info

SZCZEGÓŁY OFERTY NIERUCHOMOŚCI

Transakcja:sprzedam
Powierzchnia całkowita:9 396,00 m2
Powierzchnia użytkowa:2 315,00 m2
Powierzchnia działki:6 375,00 m2
Liczba pięter:0
Liczba pomieszczeń:30
Materiał budynku:pustak
Typ obiektu:hotel/pensjonat
Dojazd:
Media:prąd, woda, telefon, kanalizacja
Ogrzewanie:Nie
Lokalizacja:Województwo: dolnośląskie
Powiat: jeleniogórski
Miejscowość: Jelenia Góra
Ulica: Nadrzeczna 1

LOKALIZACJA NA MAPIE

Właściciel oferty nie ustawił lokalizacji na mapie.

KONTAKT Z WŁAŚCICIELEM OFERTY

Powiat Jeleniogórski
Telefon stacjonarny: 756473222
Właściciel oferty nie wyraził zgody na kontakt agencji nieruchomości!


Kontaktując się z ogłoszeniodawcą prosimy wspomnieć o serwisie nieruchomosci-bez-posrednikow.com.pl jako miejscu odnalezienia oferty.


Wyślij zapytanie o ofertę       Zgłoś nieprawidłowość       Zaloguj do oferty

PODOBNE OFERTY NIERUCHOMOŚCI

ogłoszenia nieruchomości obiekt  sprzedam
sprzedam obiekt 495,00 m2
2 000 000,00 PLN

ZOBACZ TAKŻE OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI

» mieszkania Karpacz     » domy Karpacz     » działki Karpacz     » lokale, biura Karpacz     » obiekty Karpacz     » dla studentów Karpacz     » darmowe ogłoszenia nieruchomości Karpacz

AKTUALNA OFERTA NIERUCHOMOŚCI

sprzedam, obiekt, pokoi: 30 hotel/pensjonat, 9 396,00 m2, Karpacz Jelenia Góra, 3 500 000,00 PLN


ˆ Na górę strony