twoje darmowe oferty nieruchomości
oferta nieruchomości: DZ5185
data dodania: 17-07-2018
wyświetleń: 486

sprzedam działka budowlana, inwestycyjna       powierzchnia: 7 437,00 m2       cena: 1 041 180,00 PLN
Łódź       dzielnica: Widzew       ulica: Kasprowicza 3a

GALERIA

zdjęcia oferty nieruchomości zdjęcia oferty nieruchomości

OPIS OFERTY NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotowa nieruchomość składa się z działek:

250/2 - obręb W -45, o powierzchni 0,2900 ha

250/14 – obręb W-45, o powierzchni 0,4329 ha

udział 1/15 - 250/16 – obręb W- 45, o powierzchni 0,3117 ha

Łącznie: 0,7437 ha

W trakcie jest procedowany MPZP nr 113

Dla tych nieruchomości przewidziana jednostka planistyczna 2.2 MNu

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.1MNu,

2.2MNu, 2.3MNu, 2.4MNu, 2.5MNu, 9.1MNu i 9.2MNu obowiązują ustalenia

zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 1) przeznaczenie

podstawowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) tereny zabudowy usługowej; 2) przeznaczenie uzupełniające:

a) działalność rzemieślnicza, b) infrastruktura techniczna.

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad

ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) wskaźniki zagospodarowania terenu: a) wskaźnik powierzchni zabudowy:

- w terenach: 2.1MNu, 2.2MNu, 2.3MNu i 2.4MNu - maksimum 40%

b) intensywność zabudowy:

- w terenach: 2.1MNu, 2.2MNu i 2.3MNu - minimum 0,2, maksimum 0,8,

c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:

- w terenach: 2.1MNu, 2.2MNu, 2.3MNu i 2.4MNu - minimum 30%,

2) parametry kształtowania zabudowy: a) wysokość zabudowy:

- budynków mieszkalnych i usługowych - maksimum 10 m, do 2 kondygnacji

nadziemnych,

- budynków gospodarczych i garaży - maksimum 6 m, 1 kondygnacja nadziemna,

b) dachy dwuspadowe, z dopuszczeniem naczółkowych, o symetrycznym

układzie połaci i kącie nachylenia w zakresie od 35° do 45°, z

zastrzeżeniem budynków gospodarczych i garaży, dla których dopuszcza

się dachy płaskie;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji:

a) dopuszczenie odsunięcia budynków położonych skrajnie bądź całego

ciągu budynków środkowych w zespole zabudowy szeregowej o taką samą

odległość, nie większą niż 3 m, od położonej wzdłuż frontu działki

linii zabudowy stycznej, obowiązującej bądź pierzejowej,

b) dopuszczenie zachowania kształtu dachu w przypadku prowadzenia

robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie lub remoncie

w zabudowie istniejącej.

4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek

budowlanych: 1) w terenach: 2.1MNu, 2.2MNu i 2.3MNu - 200 m2,

5. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału

nieruchomości ustala się: 1) powierzchnię działki - minimum 300 m2;

2) szerokość frontu działki - minimum 10 m;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - 90° z

tolerancją 2°.
Gorąco polecamy ofertę nieruchomości sprzedam działka budowlana, inwestycyjna, 7 437,00 m2, 1 041 180,00 PLN, Łódź , Widzew

Kardik
nieruchomosci-bez-posrednikow.com.pl
nieruchomosci-komercyjne.info
ogloszenia-nieruchomosci.info
nieruchomosci-wynajem.com.pl
Tanax Dystrybucja
firmy-usługi24.pl

SZCZEGÓŁY OFERTY NIERUCHOMOŚCI

Cena za metr:140,00 PLN/m2
Transakcja:sprzedam
Powierzchnia działki:7 437,00 m2
Wymiary:102x74
Typ działki:budowlana, inwestycyjna
Warunki zabudowy:w trakcie
Media:prąd, woda, gaz, telefon, kanalizacja
Ogrodzenie:brak ogrodzenia
Dojazd:asfaltowy
Okolica:w okolicy działki są zabudowania
Lokalizacja:Województwo: łódzkie
Powiat: łódzki
Miejscowość: Łódź
Dzielnica: Widzew
Ulica: Kasprowicza 3a

LOKALIZACJA NA MAPIE


KONTAKT Z WŁAŚCICIELEM OFERTY

Izabela Kmita
Tel. komórkowy: 601369889
Właściciel oferty nie wyraził zgody na kontakt agencji nieruchomości!


Kontaktując się z ogłoszeniodawcą prosimy wspomnieć o serwisie nieruchomosci-bez-posrednikow.com.pl jako miejscu odnalezienia oferty.


Wyślij zapytanie o ofertę       Zgłoś nieprawidłowość       Zaloguj do oferty

PODOBNE OFERTY NIERUCHOMOŚCI

ZOBACZ TAKŻE OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI

» mieszkania Łódź     » domy Łódź     » działki Łódź     » lokale, biura Łódź     » obiekty Łódź     » dla studentów Łódź     » darmowe ogłoszenia nieruchomości Łódź

AKTUALNA OFERTA NIERUCHOMOŚCI

sprzedam, działka budowlana, inwestycyjna, 7 437,00 m2, Łódź, Dzielnica: Widzew, 1 041 180,00 PLN


ˆ Na górę strony